pembiayaan

koperasi unikeb berhad

Pembiayaan Unikeb

Pengenalan

Pembiayaan

Unit Pembiayaan bagi tahun 2019 terus  menjadi  penyumbang utama kepada keuntungan UNIKEB secara keseluruhannya.  Unit Pembiayaan terdiri daripada 3 komponen utama iaitu Pembiayaan Wang, Pembiayaan Barangan & Perkhidmatan dan Perkhidmatan Potongan Gaji.

Bagi memenuhi keperluan dan kehendak anggota, penawaran produk pembiayaan telah dipelbagaikan.  Produk-produk yang terdapat di Unit Pembiayaan ialah :

  1. Pembiayaan Bai Al Inah berpenjamin
  2. Pembiayaan Bai Al Inah tanpa penjamin
  3. Pembiayaan Ekspress berpenjamin
  4. Pembiayaan Ekspress tanpa penjamin
  5. Pembiayaan Persekolahan
  6. Pembiayaan Emas
  7. Pembiayaan Aidilfitri
  8. Pembiayaan Barangan & Perkhidmatan

Produk Pembiayaan Ekspress Berpenjamin merupakan produk yang mendapat permintaan yang tinggi di kalangan anggota .  Pembiayaan  ini  menawarkan pembiayaan maksimum berjumlah RM 20,000 berjaya mencatatkan bilangan tinggi.

UNIKEB amat prihatin dengan keperluan para anggota dalam menangani kos kehidupan yang semakin meningkat dan mencabar.   Pembiayaan Persekolahan  mula ditawarkan pada Disember 2015 khusus untuk membantu para anggota dalam menangani  keperluan persekolahan anak-anak.  Mulai tahun 2016 UNIKEB menawarkan Pembiayaan Emas untuk kemudahan para anggota memiliki emas di Kedai Emas UNIKEB. Sepanjang tahun 2019, anggota telah menggunakan kemudahan ini untuk memiliki emas yang ditawarkan di Kedai Emas UNIKEB secara potongan gaji

UNIKEB juga menawarkan Pembiayaan Aidilfitri  khusus untuk membantu meringankan beban kewangan para anggota supaya dapat menyambut lebaran dengan lebih ceria disamping keluarga.  UNIKEB dalam perancangan untuk mempelbagaikan kemudahan pembiayaan untuk memenuhi keperluan anggota

Hubungi kami :

Unit Pembiayaan aras 2,
Koperasi unikeb berhad,
Wisma unikeb ukm bangi

Talian :03 – 8921 4031/ 4023
Emel : anggota@unikeb.com

Scroll to Top