VISI-MISI

VISI UNIKEB

‘ Memacu aktiviti perniagaan dan keusahawanan
yang berdaya saing demi kemakmuran dan
kesejahteraan anggota dan masyarakat ’

MISI UNIKEB

1. Menjalankan aktiviti perniagaan yang berdaya maju dan berdaya saing
yang berimpak tinggi.
2. Membangun usahawan dikalangan anggota menjalankan perniagaan
yang mampan.
3. Meningkatkan keupayaan dan kompentensi kakitangan dan anggota.
4. Memastikan sistem, proses, dan sumber daya manusia koperasi yang
cekap dan berkesan selaras dengan perkembangan semasa.
5. Memastikan tadbir urus terbaik dan patuh syariah.
6. Membantu dan menyumbang kepada kesejahteraan anggota dan masyarakat.
7. Menjadikan koperasi yang dirujuk, dihormati, dan relevan kepada
pembangunan koperasi negara.

Scroll to Top