VISI DAN MISI

VISI

Memacu aktiviti perniagaan dan keusahawanan
yang berdaya saing demi kemakmuran dan
kesejahteraan anggota dan masyarakat

MISI

1

Menjalankan aktiviti perniagaan yang berdaya maju dan berdaya saing
yang berimpak tinggi.

2

Membangun usahawan dikalangan anggota menjalankan perniagaan
yang mampan.

3

Meningkatkan keupayaan dan kompentensi kakitangan dan anggota.

4

Memastikan sistem, proses, dan sumber daya manusia koperasi yang
cekap dan berkesan selaras dengan perkembangan semasa.

5

Memastikan tadbir urus terbaik dan patuh syariah.

6

Membantu dan menyumbang kepada kesejahteraan anggota dan masyarakat.

7

Menjadikan koperasi yang dirujuk, dihormati, dan relevan kepada
pembangunan koperasi negara.

Scroll to Top