TABUNG PINJAMAN PENDIDIKAN

TUJUAN

UNIKEB di bawah Tabung Kebajikan memperuntukkan sejumlah wang dalam bentuk pinjaman bolehubah bagi membiayai pendidikan anak-anak anggota, anggota, staff koperasi dan masyarakat sekitar UKM bagi melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pertama, Ijazah Sarjana dan PHD di Institut Pengajian Tinggi Awam.

PENUBUHAN TPPU

Tabung Pinjaman Pendidikan UNIKEB (TPPU) telah diberi mandat untuk ditubuhkan melalui Mesyuarat Agung ke-24 pada 30hb Jun 2001.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin