Prof Dr Hj Wan Mohtar Wan Yusoff

Prof Dr Hj Wan Mohtar Wan Yusoff

Pengerusi
Prof Dr Hj Amran Ab. Majid

Prof Dr Hj Amran Ab. Majid

Setiausaha
En Mohd Azli Mohd Kasirun

En Mohd Azli Mohd Kasirun

Bendahari
Prof Dr Hj Zulkifli Senteri

Prof Dr Hj Zulkifli Senteri

Pengerusi Jawatankuasa Perniagaan
Prof Dato' IR Hj Othman A Karim

Prof Dato' IR Hj Othman A Karim

Anggota Lembaga Koperasi
Tn Hj Musa Zainal Abidin Othman

Tn Hj Musa Zainal Abidin Othman

Anggota Lembaga Koperasi
En Mokshin Tumin

En Mokshin Tumin

Anggota Lembaga Koperasi
Pn Hjh Zaiton Othman

Pn Hjh Zaiton Othman

Anggota Lembaga Koperasi
Tn Hj Zulkafli Amat

Tn Hj Zulkafli Amat

Anggota Lembaga Koperasi
En Basir Bahir

En Basir Bahir

Anggota Lembaga Koperasi (Lantikan UKM)
Pn Wan Omi Wan Yussop

Pn Wan Omi Wan Yussop

Anggota Lembaga Koperasi (Lantikan UKM)