Barisan Kepimpinan Pengurusan

1

En Syed Amir Firdaus Syed Amanudin (Ketua Unit Dagang & Pemasaran)

2

En Mohd Zahidi Hj Halim (Pengurus Besar)

3

En Rudiliza Kamarudin (Ketua Unit Hartanah)

4

Pn Noredawaty Zainudin (Ketua Unit Pembiayaan)

5

Pn Norliza Talib (Ketua Unit Pentadbiran & Sumber Manusia)

6

Pn Khairun Nissak Yusob (Ketua Unit Stesyen Minyak UNIKEB 1)

7

Pn Sarizan Mohamed (Ketua Unit Cawangan PPUKM & KKL)

8

Pn Nurhayati Sharif (Ketua Unit Kewangan & Perakaunan)

9

Pn Nor Azliza Ghazali (Ketua Unit Stesen Minyak UNIKEB 2)

barisan hadapan dari kiri :
En Syed Amir Firdaus Syed Amanudin (Ketua Unit Dagang & Pemasaran), En Mohd Zahidi Hj Halim (Pengurus Besar), En Rudi Liza Kamaruddin (Ketua Unit Hartanah)

barisan belakang dari kiri :
Pn Noredawaty Zainudin (Ketua Unit Kredit), Pn Nor Azliza Ghazali (Ketua Unit Stesen UNIKEB 2), Pn Nurhayati Sharif (Ketua Unit Kewangan & Perakaunan), Pn Sarizan Mohamed (Ketua Unit Cawangan PPUKM & KKL), Pn Khairun Nissak Yusob (Ketua Unit Stesen UNIKEB 1), Pn Norliza Talib (Ketua Unit Pentadbiran & Sumber Manusia)

tiada dalam gambar :
En Nik Azhar Nik Abdullah (Ketua Unit Ar-Rahnu & Kedai Emas)