DAFTAR

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA KOPERASI UNIKEB BERHAD (UNDANG-UNDANG 7)

2. PENGAKUAN PEMOHON

Saya bersetuju utk mencarum saham Koperasi UNIKEB dengan caruman sebanyak

Disertakan wang pendaftaran sebanyak rm5.00/rm10.00 sebagai yuran pendaftaran menjadi anggota dan Borang B yang memberi kuasa kepada Koperasi UNIKEB Berhad untuk mengarahkan Bendahari Universiti Kebangsaan Malaysia memotong gaji saya bagi sebarang jumlah yang telah dipersetujui bersama, serta untuk menjelaskan segala liabiliti yang dikenakan oleh Koperasi kepada saya

Penama (orang yang berhak menerima semua caruman sekiranya pemohon meninggal dunia)

Sekiranya diterima menjadi anggota Koperasi UNIKEB Berhad, saya mengaku akan mematuhi undang-undang dan peraturan Koperasi ini dan apa-apa pindaan yang dibuat dari masa ke semasa

Tandatangan di sini

3. PENCADANG DAN PENYOKONG

(Mestilah Anggota Koperasi Unikeb Berhad)
Sign Here
Sign Here
Scroll to Top