Koperasi Unikeb Berhad

Jawatankuasa Audit Dalaman
2019/2020

NADIA MOHD ALI

YAZLINA MOHD YASIN

SAFIAI SAPARI

UNDANG-UNDANG KECIL

Alamat : Aras 4, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor, 43600
Telefon : 03-8925 2540
Emel : pentadbiran@unikeb.com